Följ Rädda Barnen

Brist på sjukvårdspersonal skördar dödsoffer bland barn

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2011 09:42 CESTRädda Barnen har i en unik undersökning kartlagt i vilka länder hälso- och sjukvården för barn är mest utbyggd. Resultatet visar att i stora delar av världen råder en akut brist på utbildad vårdpersonal. I de allra fattigaste länderna dör barn på grund av sjukdomar som enkelt skulle kunna behandlas, om det funnits tillgång till kvalificerad vård.

Undersökningen visar att den bästa hälso- och sjukvården för barn finns i Schweiz, tätt följt av Finland. I botten på listan ligger länder som Tchad, Somalia, och Etiopien, länder där hälso-och sjukvården har sådana brister att en stor del av befolkningen inte har tillgång till någon professionell vård alls.

- Ett barns överlevnad beror i mångt och mycket på i vilket land han eller hon föds. På många platser saknas det utbildad personal, så att även sjukdomar och förlossningskomplikationer som kan behandlas med relativt enkla medel blir livshotande, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen.
   
Rankningen grundar sig på tre kriterier som vägts samman baserat på senast tillgänglig statistik. Det handlar dels om antalet hälso-och sjukvårdspersonal i förhållande till befolkningens storlek, dels om hur stor andel av barnen som vaccineras för difteri, kikhosta och stelkramp, samt i vilken utsträckning det finns utbildade barnmorskor närvarande vid förlossningar.

-Resultatet beror inte bara på hur ekonomiskt välmående ett land är. En del mycket fattiga länder som Nepal och Bangladesh har satsat klokt på hälso- och sjukvårdspersonal, och på det viset lyckats minska barnadödligheten. Men steget är fortfarande mycket långt till nivåerna i i-länderna, säger Elisabeth Dahlin.

Sverige rankas sjua i världen, men får trots det finna sig i att vara sämsta nordiska land.
 
Rädda Barnen bedömer att det globalt sett saknas omkring 3, 5 miljoner läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, och annan vårdpersonal. Utan dem kan barn inte vaccineras, mediciner kan inte skrivas ut, och gravida kvinnor riskerar att dö i barnsäng. Rädda barnen kräver därför att FN och världens länder satsar mer på att utbilda personal inom vårdyrken. Dels handlar det om att världens rika länder bidrar med mer resurser där resurserna saknas, men det handlar också om att de fattiga länderna själva prioriterar hälsofrågorna högre. Ett minimikrav är att 15 procent av ländernas budgetar går till hälso-och sjukvårdssektorn.

För mer information kontakta Rädda Barnens presstjänstRädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Bifogade filer

PDF-dokument