Gå direkt till innehåll
Brasilien 38:e land som lagstiftar mot aga

Pressmeddelande -

Brasilien 38:e land som lagstiftar mot aga

I dag fyller det svenska förbudet mot barnaga 35 år. Rädda Barnen var en stark pådrivare av lagen - och arbetet för att inget barn ska behöva utsättas för våld pågår i dag över hela världen. Brasilien är det senaste landet att införa ett förbud mot aga, och blir 38:e land i världen med en agalag i och med att presidenten skrev under den nya lagen förra veckan.

Rädda Barnen har under lång tid arbetat mot kroppslig bestraffning och annan kränkande behandling av barn i Brasilien, bland annat i kampanjen Red Nao bata Eduque – Slå inte, utbilda. Utöver utbildning i positivt föräldraskap har Rädda Barnen arbetat med att påverka beslutsfattare och politiker. Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin talade inför Brasiliens parlament för ett agaförbud i vintras:

– Det är mycket glädjande att lagen nu är antagen. Det är ett resultat av ett långsiktigt arbete och ett stort och viktigt steg för barnen i Brasilien. Jag hoppas att det har en effekt på andra länder att anta en liknande lag, säger Elisabeth Dahlin.

Rädda Barnen arbetar med partnerorganisationer i över 120 länder för att säkerställa barns rättigheter utifrån Barnkonventionen. Förbud mot aga är en viktig och prioriterad fråga.

– Om vi arbetar tillsammans med barn, föräldrar, civilsamhälle, lärare, myndigheter, utbildningsväsende och religiösa grupper har vi en möjlighet att inte bara förbjuda aga i lag men också se att lagen följs och att aga som uppfostringsmetod till slut försvinner, säger Elisabeth Dahlin.

Rädda Barnen spelade en viktig roll när Sverige som första land antog en lag mot barnaga, på dagen 35 år sedan, genom kampanjer, affischer och debatter. Brasilien blir nu det femte landet i Latinamerika att införa ett agaförbud. Med sina 60 miljoner barn är Brasilien det hittills största landet som förbjuder fysisk och psykisk bestraffning av barn. Antal barn i världen som omfattas av lagligt skydd mot all form av våld ökar därmed från fem till åtta procent.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.