Gå direkt till innehåll
Bra att regeringen satsar på skolan men mer behövs

Pressmeddelande -

Bra att regeringen satsar på skolan men mer behövs

Med anledning av att finansminister Anders Borg idag lämnar över regeringens vårproposition till riksdagen har Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin följande kommentarer:

- Rädda Barnen välkomnar vårbudgetens ”lågstadielyft”. Är det något vi vet om barns utveckling så är det att det är tidiga satsningar som gör mest skillnad. Men det räcker inte med mindre klasser. Jag hoppas att vi kan få större politisk enhet om vikten av att satsa på fler speciallärare och specialpedagoger.
 
- Det är mycket mer resurskrävande att hjälpa äldre barn att ta igen kunskaper och färdigheter, än att ge stöd till yngre barn i riskzonen. De problem som inte hanteras i skolan löper stora risker att leda till ett livslångt utanförskap. Skolan är helt avgörande för att varje barn ska kunna bygga sig en framtid.
 
- Äntligen får vi också större fokus på orättvisorna kring barns fritidsaktiviteter. Fattigdom ska inte sätta stopp för barns möjligheter att vara med i idrotts- och föreningslivet. Att stängas ute från gemenskapen på grund av föräldrarnas ekonomiska situation är något som drabbar barn väldigt hårt. 3000 kronor i en fritidspeng är ett första steg för att ge alla barn samma villkor att delta. Rädda Barnen ser däremot risker med att fritidspengen enbart ska ges till barn från årskurs 4 upp till 18 år. Även yngre barn har behov av en meningsfull fritid och tillgodogöra sig kunskaper som att få gå i simskola och lära sig simma. Annars finns risken att utanförskapet befästs tidigt.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33