Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Barn i riskzonen vid den kommande folkomröstningen

Tusentals familjer rör sig ner mot de södra delarna av Sudan för att delta i folkomröstningen den 9:e januari. Rädda Barnen mobiliserar nu resurser för att kunna möta de behov som kan komma att uppstå bland barnen.

Sudan är inne i en kritisk fas i sin politiska historia när man nu förbereder de sista delarna i genomförandet av det omfattande fredsavtalet som undertecknades 2005. FN uppskattar att upp till 1,5 miljoner barn i Sudan kan komma att drabbas av olika kriser före, under och efter folkomröstningen.

Som i alla katastrofer drabbas barn värst; av konflikter, fördrivning, brist på grundläggande samhällsfunktioner och de risker som bristande skydd innebär.

Rädda Barnen för nu diskussioner i samråd med regeringen, FN och andra humanitära aktörer om flyktingbarns situation till följd av befolkningsomflyttningen, säger Gunnar Löfberg, Rädda Barnens Sudanansvarig, just hemkommen från Sudan.

Rädda Barnen är för närvarande den största internationella organisationen på plats i Sudan, med verksamhet runt om i hela landet. Barn i Sudan lever i stor utsatthet. I och med folkomröstningen och dess folkförflyttningar kommer organisationen sannolikt att spela en viktig roll för dessa barn och mobiliserar nu resurserna.

Det totala antalet återvändande till södra Sudan under de tre senaste månaderna uppgår till över 77 000 människor och majoriteten återvänder till områden där Rädda Barnen har stor verksamhet. Organisationen övervakar nu strömmen av återvändande och är involverad i koordinationen på lokal nivå samt insatsplanering för eventuellt kommande akuta aktiviteter.  Under den kommande veckan kommer Rädda Barnen undersöka och bedöma situationen för barnen i de områden folkomröstningen kommer att äga rum.

Rätten till medborgarskap för de sydbor som bor i norr och de norrbor som bor i de södra delarna är fortfarande osäker. Baserat på tidigare erfarenheter från många andra länder kan Rädda Barnen konstatera att barn som är statslösa ofta saknar tillgång till grundläggande rättigheter och samhällsfunktioner. Vi uppmuntrar regeringarna i Sudan att uppfylla sina åtaganden och se till att alla barn och deras familjer inte drabbas som ett resultat av den politiska utvecklingen i landet, fortsätter Gunnar Löfberg.

För ytterligare information eller intervju vänligen kontakta Rädda Barnens presstjänst 08 698 90 90.

Rädda Barnen i Sudan
Rädda Barnen har över 90 års erfarenhet av katastrofinsatser och har arbetat i Sudan sedan 1984. Rädda Barnen möter barnens omedelbara behov, som skolgång, hålla ihop familjer samt skydd mot sexuella övergrepp och våld och inblandning i väpnade grupper eller styrkor. Idag har barnrättsorganisationen fältkontor över hela landet och står i nära kontakt med lokala partners, andra barnorganisationer och grupper i samhället som alla arbetar för att skydda barn från våld och övergrepp. Rädda Barnens nuvarande verksamhet i Sudan innefattar över en miljon barn och har en budget på nästan 18 miljoner US dollar.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.
Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen.
Save the Children fights for children’s rights.
We deliver immediate and lasting improvements to children’s lives worldwide.

Rädda Barnen
Save the Children Sweden
SE-107 88 Stockholm
Besöksadress/Visiting address Landsvägen 39
Sweden
Växel/Switchboard +46 8 698 90 00
Fax +46 8 698 90 10
Plus/Bankgiro 90 2003-3
www.rb.se

Pressjouren 08 - 698 90 90 press@rb.se

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

http://www.raddabarnen.se

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33