Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen i Almedalen

Pressmeddelande -

Rädda Barnen i Almedalen

Rädda Barnen deltar i det politiska samtalet i Almedalen för att sätta barns rättigheter högt upp på agendan. Målet är att barnrättsfrågor ska ta större plats och få ökad tyngd i samhällsdebatten och i det politiska beslutsfattandet.

Rädda Barnen arrangerar flera seminarier om aktuella barnrättsfrågor i år: barnfattigdom och det sociala och ekonomiska utanförskapetSyrien, föräldrar i vårdnadstvisterensamkommande flyktingbarn och Dublinförordningen, hedersrelaterat våld och förtryck, CSR och innovativt bistånd samt en workshop om barnrättsperspektiv. Tre av de ansvariga ministrarna - Maria Larsson, Maria Arnholm och Tobias Billström - deltar i Rädda Barnens program. Organisationen Megafonen, kommissionär i Malmökommissionen Marie Köhler, nationalekonom Ingvar Nilsson, ärkebiskop Anders Wejryd och Svt-korrespondent Samir Abu Eid är några andra spännande deltagare i Rädda Barnens välfyllda vecka.

- Rädda Barnen kan och ska påverka de som har makten och resurserna att ta beslut som sätter barns bästa i främsta rummet. Politiker, opinionsbildare och experter är alla makthavare på olika sätt. Almedalsveckan är en arena där vi kan nå dem, säger Elisabeth Dahlin, Rädda Barnens generalsekreterare som är på plats i Almedalen.

PROGRAMMET i kronologisk ordning
Om inget annat anges, äger alla seminarier rum på Barnrättstorget på Tage Cervins gata 3.

Måndag 1 juli

Företags drivkrafter att förändra i samhället. Finns dom verkligen? 
Tid: 09:00-10:00

Barn i socialt och ekonomiskt utanförskap – ett halvdagsseminarium
Tid: 13:00-16:45
Rädda Barnen, Bris och Unicef tar ett gemensamt helhetsgrepp kring barn och unga i socialt och ekonomiskt utanförskap i Sverige. Vi vill belysa problematiken utifrån tre olika perspektiv: Hur ser utanförskapet ut? Vilka konsekvenser får det? Hur bryter vi utanförskapet?
Medverkande: se specificerade seminarier nedan
Moderator hela eftermiddagen: Soledad Pinero Misa.

Tid: 13:00-13:45
Första delen handlar om hur utanförskapet ser ut: Marie Köhler, kommissionär i Malmökommissionen, barnhälsovårdsöverläkare och verksamhetschef Region Skåne, presenterar sina slutsatser av forskningen kring barn i socialt och ekonomiskt utanförskap och konsekvenser för barnen och samhället.

Tid: 13:50-14:35
Filmvisning av dokumentärfilmen ”Mitt liv som barn” där barn själva berättar om socialt utanförskap.
Medverkande: Emma Schönberg, barnrättsjurist UNICEF Sverige, Tina Jogensjö, kreativ producent UNICEF Sverige, Frank Aschberg, producent, John Hellberg, producent

Tid: 14:45-15:15
Utanförskapets konsekvenser. Denna del handlar om utanförskapets konsekvenser: bland annat presenterar nationalekonomen Ingvar Nilsson sina slutsatser av forskningen kring barn i socialt och ekonomiskt utanförskap.

Tid: 15:20-15:40
 ”Föreningen Megafonen” i Stockholm och ”Pantrarna för upprustning av förorten” i Göteborg driver Medborgarcaféet Harakat. Här berättar de om sin verksamhet och deras erfarenheter av barn och unga i utanförskap. Vad behöver göras? med fokus på skola, gentrifiering och barns och ungas inflytande.
Medverkande: Rami Al-Khamzi och Murat Solmaz, Harakat Café.

Tid: 15:45-16:45
Hur bryter vi utanförskapet? Eftermiddagen avslutas med en lösningsinriktad diskussion – vilka insatser behövs i ett här-och-nu-perspektiv och vilka förebyggande insatser krävs? Ett samtal med organisationernas programchefer/GS samt ansvariga politiker och ungdomar från Harakat Café.

Onsdag 3 juli
A future for the children of Syria
Tid: 12:30-13:45

Föräldrar i vårdnadstvister – vart tar barns rättigheter vägen?
Tid: 15:00-16:45

Torsdag 4 juli
Sanning och konsekvens. Ensamma barn på flykt och Dublinförordningen
Tid: 11:00-12:00
Observera plats: S:ta Maria domkyrka

Fredag 5 juli
Rätten till ett liv i frihet – samhällets ansvar för barn som är utsatta för hedersrelaterat våld
Tid: 13:00-13:45

Barnrätt på rätt sätt? En workshop om barnrättsperspektiv
Tid: 14:00-15:45

Highlights från seminarierna och intervjuer med minstrar och med andra viktiga aktörer och deltagare kommer löpande att publiceras under Almedalsveckan på räddabarnen.se samt på Rädda Barnens Facebooksida och på Twitter. Flera seminarier kommer att webbsändas.

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33