Gå direkt till innehåll
25 000 barn har fått säga sitt i Ung röst 2014

Pressmeddelande -

25 000 barn har fått säga sitt i Ung röst 2014

I Rädda Barnens undersökning Ung röst 2014 har nästan 25 000 barn fått svara på frågor om sina rättigheter, och hur de upplever att rättigheterna efterlevs.

91 procent tycker det är viktigt att de som bestämmer lyssnar på barn, nio av
tio barn har under det senaste året någon gång eller flera gånger känt sig
stressade över skolarbetet och hälften har någon gång eller många gånger känt
sig ledsna och nedstämda under en längre tid det senaste året.

Rädda Barnen har i Ung röst sammanställt svar från barn i årskurs 6, 8 och första året på gymnasiet från 75 kommuner och 19 län. Undersökningen genomsyras i alla delar av artiklarna i barnkonventionen och utgår främst från den kritik och de rekommendationer Sverige fått från FN:s kommitté för barnets rättigheter.

90 procent av barnen uppger att de någon gång eller många gånger upplevt stress på grund av skolarbetet det senaste året. Fyra av tio barn (39 procent) känner oro för att inte klara av skolan.

Många av barnen uttrycker att de vill ha ökat inflytande i skolan. I Ung röst har barnen haft synpunkter på arbetsro i skolan, skolmat, stress, oengagerade lärare och mobbning.

”Jag blev mobbad årskurs 0-9 och fick aldrig den hjälp jag behövde fast lärarna sa att de skulle fixa det. En stor del av min barndom blev förstörd på grund av dem…”

 – Barnens bild av skolan visar att situationen i skolan inte är acceptabel för många barn. Barn kan inte välja bort skolan, de har skolplikt. Ung röst 2014 visar hur viktigt det är att skolan tar sina ansvarsområden på allvar. Barn har olika förutsättningar för att klara av skolarbetet, och skolan har ansvar för att kompensera när förutsättningarna brister, eller när barn av olika skäl mår dåligt, säger Inger Ashing, ordförande Rädda Barnen.

 Dessutom svarade barnen bland annat att 43 procent blivit ombedda av personal på skolan att ta med sig pengar till aktiviteter, 49 procent har någon gång eller många gånger känt sig ledsna eller nedstämda under en längre tid det senaste året, 13 procent har under det senaste året oroat sig
för att familjens pengar inte ska räcka till och 8 procent har inte kunnat delta i en fritidsaktivitet under det senaste året för att den kostade pengar.

I kommentarer och i intervjuer i Ung röst 2014 uttrycker barnen bland annat:

* att vuxna ska lyssna mer på barn och ta deras åsikter på allvar

* att stressen i skolan ska minska

* att de vill ha fler engagerade och handlingskraftiga lärare och vikarier

* att Sverige ska göra mer för att stoppa mobbning och nätmobbning

* att barn som mår dåligt ska få mer stöd

Rädda Barnen vill att riksdag,regering, myndigheter, landsting, kommuner och skolor skapar struktur och rutiner för att hämta in barns åsikter och försäkra att dessa tas med i beslutsunderlag, och att de framtagna rutinerna har ett etiskt och inkluderande förhållningssätt som alltid utgår från barnets bästa.

Fakta Ung röst:
Ung röst är Rädda Barnens omfattande undersökning som genomförs av RäddaBarnens medlemmar med hjälp av enkäter och fokusintervjuer.

Frågorna som ställts i Ung röst utgår från barnets rättigheter och främst från den kritik som Sverige fått från FN:s kommitté för barnets rättigheter (FN:s barnrättskommitté), men även från andra områden där Rädda Barnen vill undersöka hur barn upplever sin situation.

Totalt svarade 24 777 barn från årskurs 6, 8 och ettan på gymnasiet på 31 frågor och nästan 10 000 svarade på den öppna frågan i enkäten. Dessutom utfördes tio fokusgruppintervjuer.

51 procent av de svarande var killar och 49 procent tjejer 

Mer information om Ung röst 2014 hittar du på

http://www.raddabarnen.se/ungrost

Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33

Relaterat material