Följ Rädda Barnen

25 000 barn gör sig hörda i unik undersökning

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2011 06:05 CEST

Nu presenteras resultaten av Rädda Barnens stora enkätundersökning Ung Röst 2011 som har genomförts med 24 544 barn och unga i Sverige mellan 12-17 år. Resultatet visar att det finns stora kommunala olikheter kring barns uppfattning och oro inom en rad områden, bland annat när det handlar om känslan av otrygghet i bostadsområden och i kollektivtrafiken, tankar kring inflytande eller oro för familjens ekonomi.

-      Vår enkät pekar på att det finns platser, situationer, ögonblick där barn och unga känner sig rädda, oroliga, stressade eller frustrerade. Svaren har gett oss en unik inblick i hur barn och unga tänker och om de frågor som är viktiga för dem. Nu är det vår skyldighet att föra fram dessa åsikter till politiker, beslutsfattare och andra i samhället som har ansvar för barn och unga, säger Ola Mattson, regionchef på Rädda Barnen och ansvarig för Ung Röst 2011.

Svaren visar bland annat att barn och unga är rädda för våld, att de oroar sig för att bli utslängda hemifrån och att de mår psykiskt dåligt. Många tycker att det är viktigt att Sverige gör mer för att minska användandet av alkohol och droger bland barn och unga. Få känner till Barnkonventionen – samtidigt uttrycker en stor majoritet en önskan om att barn och beslutsfattare ska mötas och diskutera. 

”Dom som bestämmer i kommunen borde engagera sig mer i barnen och berätta för dom att de kan påverka och förklara hur.” (Ur Ung Röst 2011)

Trygghet är en av de många frågorna i enkäten: mer än vart femte barn känner sig sällan eller aldrig trygga i kollektivtrafiken eller i det egna bostadsområdet på kvällen. Dubbelt så många flickor känner sig rädda. Skillnaderna mellan kommuner är slående när det handlar om trygghet:

I Spånga/Järva känner sig 20 procent av de tillfrågade sig otrygga i bostadsområdet på kvällen, medan endast 6 procent av de tillfrågade i Lund känner sig otrygga på kvällen där man bor. I Botkyrka känner sig 42 procent av de tillfrågade otrygga i kollektivtrafiken på kvällen. I Stockholms innerstad är 20 procent av de tillfrågade otrygga när man åker kollektivt på kvällen.

-     Vi oroas av det tydliga tecknet på att barns och ungas villkor skiljer sig åt så mycket beroende på var i landet de bor. Familjens ekonomi och barnets kön skapar också skillnader i livsvillkor trots att en av grundpelarna i Barnkonventionen är likvärdighet, fortsätter Ola Mattsson.

Rädda Barnen uppmanar nu beslutsfattare i Sveriges kommuner att snarast inleda en fördjupad dialog med barn om deras upplevelser. En sådan dialog kan ligga till grund för att man ska kunna skapa förbättringar i barns och ungas vardag.

Ladda ner rapporterna och läs mer om Ung Röst 2011 här

För mer information: kontakta Rädda Barnens presstjänst 08-698 90 90 eller press@rb.se

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Bifogade filer

PDF-dokument