Gå direkt till innehåll
Uttalande om regeringens beslut att inte ta hem de svenska barnen från lägren i Syrien

Nyhet -

Uttalande om regeringens beslut att inte ta hem de svenska barnen från lägren i Syrien

Uttalande om regeringens beslut att inte ta hem de svenska barnen från lägren i Syrien


Det är nu 13 år sedan kriget i Syrien bröt ut. Tiotusentals barn har dött i brutala attacker och många fler har blivit allvarligt skadade, traumatiserade eller tvingats fly från sina hem flera gånger om. De har dessutom missat år av sin skolgång.

I nordöstra Syrien, i lägren Roj och Al Hol, sitter tiotusentals barn sedan flera år frihetsberövade på obestämd tid. Enligt FN:s rapport från 2023 är 80 procent av barnen under 12 år och 30 procent är under 5 år. Situationen i lägren är sådan att barnens mest grundläggande rättigheter kränks, inklusive rätten till liv, hälsa, utbildning, trygghet och skydd och lek.

I lägren finns också ett tiotal svenska barn och Rädda Barnen har länge arbetat för att de ska få komma hem. Häromdagen meddelade utrikesminister Tobias Billström att regeringen nu beslutat att inte hämta hem barnen.

Rädda Barnen är djupt besvikna över regeringens beslut och mycket oroade över barnens situation. Det står nu inför risken att behöva tillbringa hela sin barndom i våldsamma läger och fängelser under omänskliga levnadsvillkor. Barnen i lägren är offer för en konflikt och de ska inte straffas kollektivt för beslut och handlingar som deras föräldrar och andra vuxna är ansvariga för.

Tidigare i veckan släppte FN:s expertkommission för Syrien en ny rapport som understryker vikten av att länder som Sverige tar hem barnen från lägren. Att hämta hem barnen var även en av rekommendationerna från FN:s barnrättskommitté i dess senaste granskning av Sveriges genomförande av Barnkonventionen.

Att situationen med lägren i nordöstra Syrien inte har fått en lösning efter så många år är ett nederlag för internationell rätt och rättssäkerhet, frågor som är viktiga för Sverige. Lägrens fortsatta existens underminerar i sig mycket av de internationella framsteg som gjorts vad gäller barns rättigheter i konfliktsituationer under de senaste decennierna. Bistånd och humanitärt stöd får aldrig bli en ursäkt för att fortsätta upprätthålla en i grunden orättfärdig situation.

Barnen i Syrien har rätt till en trygg barndom. Rädda Barnen vill att:

  • Regeringen ändrar sitt beslut och hämtar hem de svenska barnen från lägren i nordöstra Syrien.
  • Att de brott som föräldrarna är misstänkta för utreds och förövare lagförs av svenska rättsväsendet.
  • Att Sverige arbetar inom den globala koalitionen mot IS för att lägren i nordöstra Syrien stängs ned och att rättssäkra och hållbara lösningar tas fram för de som nu finns där, inklusive utredning och lagföring av misstänkta krigsbrott som begåtts av IS och andra aktörer i Syrien.
  • Att Sverige ger både utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd som kan bidra till trygghet, hälsa och utbildning för barnen i Syrien.

Rädda Barnen har varit på plats i Syrien sedan 2012. Vi finns i landets stora flyktingläger och hjälper till med sjukvård, mediciner, mat och skolundervisning. Rädda Barnen har även sedan jordbävningen i Syrien och Turkiet förra året samarbetat med lokala partners för att tillhandahålla nödhjälp och psykosocialt stöd till drabbade barn.

Ämnen

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.