Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Rädda Barnen uttalar sig om FN-rapporten om barn i väpnad konflikt

”Stater med mäktiga vänner kan komma undan med att ödelägga barns liv”

Med minst 1689 dödade och lemlästade barn under 2018 bär barn fortfarande huvudbördan i konflikten i Jemen, varnar Rädda Barnen idag. 729 av de dessa barn drabbades på grund av attackerna av koalitionen som leds av Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, utöver de 15 attackerna mot skolor och sjukhus, enligt FNs årsrapport om barn i väpnad konflikt.

Rädda Barnen anser att FNs generalsekreterare Antonio Guterres har misslyckats med att till fullo hålla koalitionen till svars genom att inte inkludera dem i den årliga ’list of shame’ i rapporten som rör grova kränkningar mot barn i Jemen.

Mohamad Al Asmar (Advocacy, Media & Comms Save the Children in the Middle East):

”FN har noga dokumenterat fruktansvärda attacker mot barn i Jemen utförda av alla parter i konflikter och ändå har FNs Särskilde representant för barn i väpnad konflikt låtit bli att lista den Saudi- och Emiratledda koalitionen för alla de allvarliga kränkningar de utsatt barn för i Jemen 2018. Därigenom har Generalsekreteraren underlåtit att hålla koalitionen till svars ännu ett år där barn fått utstå bomber och andra attacker hemma och i skolan. Det beslutet visar på att Generalsekreteraren har valt politik före barn och att stater med mäktiga vänner kan komma undan konsekvenserna för att ödelägga barns liv.”

FNs generalsekreterare presenterade igår FNs årsrapport om barn i väpnad konflikt, där man dokumenterat alla grova kränkningar av barn och deras rättigheter i konfliktområden. Kränkningen täcker dödande och lemlästande av barn, rekrytering av barn till väpnade styrkor och grupper, bortförande av barn, sexuellt våld mot barn, att förvägra barn tillgång till humanitär hjälp, samt attacker mot skolor och sjukhus.

FN-rapporten lanserades en dag efter att ett välbesökt torg attackerades i Jemen, där 14 personer dödades, inklusive 4 barn. 11 andra barn behandlas för sina skador på närliggande sjukhus som stöttas av Rädda Barnen. Vår personal har rapporterat om skräckslagna barn som lider av svår smärta och som ropar på sina föräldrar. ”Jag var på torget med mina vänner … allt hände så fort; jag vet inte om de lever eller är döda”, berättar 12-åriga Ali[1]. Fyra av hans bröder behandlas också för sina skador.

Rädda Barnens team försöker även täcka transportkostnaderna samt erbjuder psykosocialt stöd till barn och deras familjer. Rädda Barnen fördömer starkt den avskyvärda attacken som också tydligt visar hur alldeles för lite görs för att skydda barn i Jemen.

I årsrapportens annex listas den Saudi- och Emiratledda koalitionen som en part som dödar och lemlästar barn men de listas inte för sina attacker mot skolor och sjukhus. Dessutom nämns de enbart i den ’svagare’ sektionen av listan, som en part till konflikten som har ’infört åtgärder som syftar till att stärka skyddet för barn’. Dock demonstrerar rapporten tydligt att vad dessa åtgärder än må vara så har de inte fungerat, säger Rädda Barnen.

’List of shame’ innehåller allt som allt namn på 63 parter i en konflikt.


Al Asmar fortsätter: ”Andra förövare i Jemenkonflikten nämns på listan, såsom det ska vara. Beslutet att inte inkludera Koalitionen är inte bara ett slag i ansiktet för offren i Jemen, men också ett svårt slag mot FNs trovärdighet vad gäller deras arbete i att utkräva ansvar för stater som begått övergrepp.Detta borde leda till högljudda protester världen över där man kräver att Generalsekreteraren tar tillbaka sitt beslut.

Runt 420 miljoner barn i världen över bor i områden som drabbats av konflikt, där de dagligen riskerar att bli dödade eller lemlästade, att drabbas av svält eller att hindras i sin skolgång för att det är för farligt att gå till skolan. Detta krig mot barn måste stoppas! Ett sätta att göra det är att hålla förövare till svars. Att hamna på FNs ’name and shame’-lista är ett sådant sätt – och detta är sannerligen en missad chans.”

Koalitionen är inte den enda aktören som har listats men inte krävts på fullt ansvar i 2018 års rapport, betonar Rädda Barnen. Förra året dödades 927 barn och 2135 barn lemlästades i Afghanistan av alla parter i den konflikten - men inte alla listades i FNs rapport. Och trots ett tydligt mönster av grova kränkningar mot barn som dokumenterats av FN i Gaza och på Västbanken har parterna i den konflikten inte listats i 2018 års rapport.

FN:s Generalsekreterare fortsätter den oroande trenden av att skydda nationella arméer och internationella styrkor från att hållas till svars i någon större utsträckning, varnar Rädda Barnen. Organisationen uppmanar FN:s Generalsekreterare att publicera en komplett lista av förövare i detta års – och kommande års – rapport som ett viktigt led i att försäkra sig om att förövare slutar att utsätta barn för grova kränkningar. Beslutet om vilka stater som ska listas ska enbart baseras på trovärdig och av FN bekräftade mönster av kränkningar, inte på politiska påtryckningar. Att implementera en FN-handlingsplan för att adressera och förhindra allvarliga kränkningar mot barn måste förbli det formella och enda sättet för en part i en konflikt att avlägsnas från listan.

[1] Namnet är ändrat av integritetsskäl

Ämnen

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.