Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen svarar på remiss: SOU 2022:79 En uppväxt fri från våld

Nyhet -

Rädda Barnen svarar på remiss: SOU 2022:79 En uppväxt fri från våld

Rädda Barnen har svarat på remiss av utredningen En uppväxt fri från våld. Utredningen har förslagit en samlad nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Rädda Barnen har länge efterfrågat detta och välkomnar därför utredningen och ser det som positivt att det nu finns förlag på en nationell samlad strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn.

Sammantaget är Rädda Barnen positiva till den föreslagna strukturen för hur Sverige ska organisera arbetet med att förebygga och bekämpa våld mot barn. Rädda Barnen är positiva till att Folkhälsomyndigheten får ett samordnande uppdrag för att organisera detta arbete, och att våld mot barn tydligt definieras som en folkhälsofråga.

Rädda Barnen tillstyrker en stor del av de förslag och de bedömningar som utredningen lämnar. Däremot finns det flera aspekter som Rädda Barnen saknar i utredningen. Rädda Barnen önskar på flera områden att utredningen hade kommit med mer konkreta och tydliga förslag. Rädda Barnen gör även bedömningen att för stor vikt lagt på förslag om information, kunskap och administration, och för lite på att förstärka befintliga system, aktörer och verksamheter kopplade till våld mot barn. Här hade vi önskat ökade resurser och förutsättningar, men även fler tydliga författningsförslag i exempelvis Hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen.

Rädda Barnen bedömer också att utredningens förslag och bedömningar lagt för lite fokus på barns strukturella utsatthet och den särskilda sårbarhet den innebär kopplad till våld - exempelvis barn i socioekonomisk utsatthet, barn i asylprocess, barn utsatta för stigmatisering, rasism och diskriminering. Rädda Barnen saknar även konkreta förslag och åtgärder i de delar som rör barn utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.