Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen oroas över Björklunds avslag av betygsutredningen

Nyhet -

Rädda Barnen oroas över Björklunds avslag av betygsutredningen

- Jan Björklunds avslag av betygutredningens förslag hotar rättsäkerheten bland elever i svenska skolor. Lärarnas makt att sätta betyg utan möjlighet till omprövning kan också göra att elever inte vågar uttrycka sina åsikter fritt. Det kränker rätten till inflytande, som är en av grundprinciperna i Barnkonventionen, säger Eva Svedling, sektionschef på Rädda Barnen.

Det är med oro Rädda Barnen idag lyssnade till skolminister Jan Björklund när han avslog betygsutredningens förslag till rätten för elever att få betyg omprövade. Björklunds argument för detta är bland annat att rätten till omprövning innebär ökad dokumentationskrav på enskilda lärare vilket leder till minskad undervisningstid, ökade kostnader och ökad byråkratisering.

Trots att Björklunds kompensatoriska åtgärder med en förstärkt roll för skolinspektionen, samt de nya läroplanerna, är bra missar de att adressera själva grundproblematiken – att unga människor inte får sin rättsäkerhet tillgodosedd i svensk obligatorisk skola eller i gymnasiet.

- Det är inte bra om den svenska skolan skulle överbyråkratiseras, men för den skull får vi inte förvägra elever rätten att påverka och ompröva en så viktig sak som betygen, menar Eva Svedling.

Betygsutredningen fastslår att utdelning av betyg är att jämställa med annan myndighetsutövning. Skillnaden med Björklunds avslag blir att ett myndighetsbeslut som påverkar en individs framtida möjligheter inte går att ompröva. Betyg är i själva verket ett av väldigt få myndighetsbeslut som inte går att ompröva. Detta är allvarligt, bland annat eftersom det idag finns stora skillnader i betygssättning som inte kan förklaras utifrån elevernas prestationer.

Läs mer om utbildningsfrågor på Rädda Barnens hemsida

Läs vårt skolmanifest här

Relaterade länkar

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Presschef 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 07 33 55 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30