Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen kommenterar senaste avsnittet av Uppdrag Granskning om de nya hemlösa

Nyhet -

Rädda Barnen kommenterar senaste avsnittet av Uppdrag Granskning om de nya hemlösa

Rädda Barnen känner igen bilden som tecknades i senaste avsnittet av Uppdrag Granskning, där man följer familjer som drabbats av s.k. strukturell hemlöshet. Särskilt tydligt speglas hur en kris i familjen som sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet nästan bokstavligt talat kan leda till att barn ställs på gatan.

När barns rättigheter till en anständig bostad inte tillgodoses berövas de även förutsättningar för att få andra grundläggande rättigheter som rätt till utbildning, hälsa och fritid. Inte minst förlorar de den grundläggande förutsättning för trygghet som det innebär att ha ett hem.

Rädda Barnens rapport En plats att kalla hemma handlar just om barnfamiljer i strukturell hemlöshet, där barn och föräldrar berättar om konsekvenserna av att inte ha ett hem. Tusentals barn i Sverige tvingas bo i tillfälliga bostäder som osäkra andrahandskontrakt, på vänners soffor och på vandrarhem. Inte sällan vet de inte var de ska ta vägen en månad, eller ens en vecka, fram i tiden.

Skadorna på samhälls- och individnivå är stora och kostsamma och kommer att växa om vi inte stoppar denna utveckling.


Rädda Barnen rekommenderar bland annat att:

  • För att effektivt motverka hemlöshet bör staten säkerställa ett tydligare utpekat ansvar för att garantera bostadsförsörjning och stöd till ekonomiskt utsatta barnfamiljer. Staten bör även förtydliga hur principen om barns bästa samt barns rätt till en skälig levnadsstandard skall tolkas i relation till det kommunala ansvaret för bostadsförsörjning.
  • För att möta de behov som finns krävs en stark styrning och tydliga prioriteringar på kommunövergripande nivå för att kommuners arbete ska leva upp till ett barnrättsperspektiv. Det krävs ett samlat grepp som involverar kommunstyrelser, socialtjänsten, allmännyttiga bolag och andra aktörer på bostadsmarknaden. Bostadslösa barnfamiljers erfarenheter och synpunkter bör alltid vara vägledande i framtagandet av nya stödinsatser.

Ämnen

Taggar


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33