Följ Rädda Barnen

Rädda barnen kommenterar SCB:s siffror om barn i varaktig ekonomisk utsatthet

Nyhet   •   Sep 12, 2019 16:30 CEST

Igår presenterade SCB siffror som visar att 44 000 barn i Sverige lever i familjer som i långa perioder har svårt att klara de mest nödvändiga utgifterna. SCBs uppdrag att följa barns ekonomiska situation är viktigt ur ett barnrättsperspektiv eftersom det innebär att vi får fakta som innebär mer kunskap än tidigare om den ekonomiska utsatthetens spridning.

Rädda Barnens barnfattigdomsrapport visar att 186 000 barn lever i ekonomisk utsatthet. Det är positivt att SCB kompletterar med statistik som visar hur många av dessa som lever i mer varaktig ekonomisk utsatthet. Detta gör i sin tur det möjligt att identifiera brister och lösningar som kan förbättra situationen för dessa barn. 44 000 barn är en väldigt liten andel av de ca två miljoner barn som lever i Sverige. Men för dessa barn har stat och kommun ett särskilt ansvar. I ett rikt välfärdsland som Sverige kan vi inte acceptera att det finns barn som lever dag efter dag, år efter år med så små marginaler att de sällan eller aldrig ges möjlighet att ta plats i samhället på lika villkor. Ekonomisk utsatthet får konsekvenser i barnens vardag i form av sämre förutsättningar i skolan, sämre möjligheter till en meningsfull fritid och inte minst större risk att drabbas av psykisk ohälsa[1]. Men det innebär också konsekvenser i ett livscykelperspektiv, det vill säga att den ekonomiska utsattheten går i arv. Även om mycket kunskap saknas om exakt vilka faktorer som minskar risken för att ärva ekonomisk utsatthet av sina föräldrar, visar forskning att långvariga perioder med låg inkomststandard försämrar barns livschanser jämfört med andra barn.

”Välfärd inte för alla (2019)”, visar att den ekonomiska familjepolitiken i allt lägre utsträckning utjämnar de växande inkomstskillnaderna bland barnfamiljer och uppvisar en allt svagare fattigdomsbekämpande förmåga. Att föräldrar har en hållbar försörjning är avgörande för deras barns framtidsförutsättningar, men också att familjepolitiken på nationell och kommunal nivå fungerar för de föräldrar som av olika anledningar behöver ett särskilt stöd.

Rädda Barnen vill se att barns ekonomiska utsatthet adresseras i nästa veckas budgetproposition. Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag och artikel 27 tydliggör att barns rätt till en skälig levnadsstandard. En standard de 44000 barn riskerar att hamna vid sidan av.