Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen kommenterar SBU:s rapport om sexövergrepp på barn

Nyhet -

Rädda Barnen kommenterar SBU:s rapport om sexövergrepp på barn

Rädda Barnen undrar varför inget radikalt och tydligt görs för att stärka resurserna för barn utsatta för sexualbrott. Och det saknas alltjämt både kunskap och alternativ för att ta hand om barn och ungdomar som begår sexualbrott.

Vi frågar oss vad som har hänt under alla dessa år? Hur har man byggt ut resurserna och beredskapen inom BUP och socialtjänsten? Rädda Barnen får ofta förfrågningar från hela landet om att ta ärenden som egentligen borde ligga hos BUP och soc. Det är tydligt att de fortfarande har oerhört begränsade möjligheter att hjälpa alla de barn som behöver ett omfattande stöd och det är som vi ser det direkt farligt att unga förövare på många orter ignoreras på grund av bristfällig kunskap.

Barn måste tyvärr få kunskap om att omvärlden inte enbart är god – och vi undrar hur mycket blivande lärare, förskollärare och sjukvårdspersonal utbildas i de här frågorna för att senare i yrket på ett bra sätt kunna förmedla till barn om den mycket allvarliga frågan våld och övergrepp mot oskyldiga barn?

Rädda Barnen har under två decennier framhållit att det stora bekymret när det gäller sexualbrott mot barn inte är lekplatspedofiler, utan att förövaren oftast är en nära anhörig. Samtidigt vet vi att det med jämna mellanrum dyker upp den här typen av mycket allvarlig brottslighet vilket vi inte får vare sig negligera eller glömma bort.

Rapporten presenteraras på DN Debatt idag 2010-01-11

SBU:s pressmeddelande 

Läs mer om Rädda Barnens arbete för barn i utsatthet

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30