Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen kommenterar Regeringens pressmeddelande om Sveriges implementering av den Europeiska Barngarantin

Nyhet -

Rädda Barnen kommenterar Regeringens pressmeddelande om Sveriges implementering av den Europeiska Barngarantin

Rädda Barnen ser den europeiska barngarantin som en framgång för arbetet med barns rättigheter. Den ligger väl i linje med såväl målen i FN:s konvention om barnets rättigheter som FN:s globala mål i Agenda 2030. Syftet med barngarantin är att förebygga och bekämpa social utsatthet, genom att garantera att barn har tillgång till en uppsättning grundläggande samhällstjänster. Vi ser att regeringens regelbundna rapportering till kommissionen om genomförandet av den nationella handlingsplanen av barngarantin, kommer att vara ett användbart verktyg för att göra verklighet av barns rättigheter.

Vi delar regeringens bild av att Sverige på många områden uppfyller de krav som ställs i barngarantin. Men vi vill i detta sammanhang särskilt understryka, att det tydligt i Europeiska Rådets rekommendationer framgår att barngarantin ska omfatta alla barn som vistas i landet, oavsett migrationsstatus. Rädda Barnen noterar med stor oro politiska initiativ som hotar de allra mest grundläggande rättigheterna för barn som redan lever i stor utsatthet – barn utan papper.

Vi vill också påminna regeringen om den kritik Sverige mottog från FN:s Barnrättskommitté angående dagersättningen[1]for asylsökande, som inte höjts sedan 1994 och som på intet sätt ligger på en nivå som tillförsäkrar barnet sin rätt till en skälig levnadsnivå.


[1]Exempel på nivåer i dagersättningen: 71 kr/dag för vuxna ensamstående, 43 kr/dag för barn 4–10 år. Detta ska räcka till mat, kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter. Många med dagersättning har inte rätt att arbeta och således inte möjlighet till någon annan försörjning. Källa: Migrationsverket https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Ekonomiskt-stod.html

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.