Följ Rädda Barnen

Rädda Barnen kommenterar Migrationsverkets avvaktande: viktig ta ansvar för ungas mående och utsatthet under väntan

Nyhet   •   Jul 18, 2018 15:55 CEST

Migrationsverket har beslutat att avvakta med att fatta beslut i vissa ärenden där ungdomar sökt uppehållstillstånd i Sverige för gymnasiestudier utifrån den nya gymnasielagen. Beslutet kom efter att migrationsdomstolarna i Malmö och Stockholm valt att inte tillämpa lagstiftningen. Nu väntar verket på vägledning från Migrationsöverdomstolen (läs mer här).

Rättssäkerheten viktig

Rädda Barnen understryker hur viktigt det är att varje ungdoms ansökan om uppehållstillstånd prövas på ett rättssäkert och förutsebart sätt där ett ja eller nej till att få stanna i Sverige inte avgörs av vilken instans som hanterar ens ärende. Att Migrationsverket nu väljer att avvakta med att fatta beslut i dessa ärenden är därför bra.

Utsatt situation

För de unga som kan omfattas av den nya gymnasielagen och alltså kan få rätt enligt lagen att stanna i Sverige för att läsa på gymnasiet uppstod efter migrationsdomstolarnas domar stor förvirring och oklarhet kring vad som faktiskt gäller. Rädda Barnen har kontakt med många ungdomar som just nu befinner sig i en oviss och utsatt situation. Osäkerheten kring vad som ska hända nu spär på den stress och oro som redan finns hos de här ungdomarna.

Ge information, stöd och trygghet!

Det är mycket viktigt att Migrationsverket ger tydlig information till alla de unga som omfattas av lagen. Även staten och kommunerna behöver förbereda sig för att kunna ge ungdomarna ett så gott stöd som möjligt och skapa så stor trygghet och tillit det går i den situation som uppstår. Ola Mattsson, Rädda Barnens Sverigechef kommenterar:

– Det är mycket viktigt att staten och kommunerna tar höjd för de konsekvenser som uppstår till följd av en utdragen ansökningsprocess, bland annat att det inte ska innebära en uppskjuten skolstart. Redan utsatta unga ska inte drabbas ytterligare på grund av oklarheter kring om och hur lagen ska tillämpas.