Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Rädda Barnen kommenterar Kronofogdens siffror om att fler barn berörs av vräkning

Rädda Barnen har tagit del av Kronofogdens nya siffror, om fortsatt ökning av antalet vräkningar i Sverige som berör barn. Under första halvan av 2019 har 253 barn berörts av en vräkning, 22 barn fler än samma period förra året . Det har tidigare rått en stor enighet över partigränser i ambitionen att minska antalet vräkningar av barnfamiljer, bl.a. har Kronofogden och Socialstyrelsen tagit fram stöd och förslag på rutiner till hjälp för kommuner och hyresvärdar. Som ett resultat av en kraftsamling av flera samhällsinstanser har man behövt avhysa färre barnfamiljer. Men i fjol skedde ett trendbrott. Antalet vräkningar ökade igen efter en stadig minskning det senaste årtiondet. Rädda Barnen är bekymrade över att den satsning på att förebygga och förhindra vräkningar av barn, inte tycks hålla i sig på samma nivå som tidigare.

I Rädda Barnens rapport En plats att kalla hemma om barnfamiljer i strukturell hemlöshet, berättar barn och föräldrar om konsekvenserna av att inte ha ett hem. Flertalet barnfamiljer i hemlöshet har överhuvudtaget inte lyckats ta sig in på bostadsmarknaden, och finns därför inte med i Kronofogdens statistik. Tusentals barn i Sverige tvingas bo i tillfälliga bostäder som osäkra andrahandskontrakt, på vänners soffor och på vandrarhem. Inte sällan vet de inte var de ska ta vägen en månad, eller ens en vecka, fram i tiden. Många barn drabbas av sämre hälsa, får sämre utsikter för lyckade studier och för en meningsfull fritid. Inte minst förlorar de den grundläggande förutsättning för trygghet som det innebär att ha ett hem.

Skadorna på samhälls- och individnivå är stora och kostsamma, och kommer att växa om vi inte stoppar denna utveckling.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.