Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen kommenterar Folhälsomyndighetens nya rapport ”Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige”

Nyhet -

Rädda Barnen kommenterar Folhälsomyndighetens nya rapport ”Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige”

Folkhälsomyndighetens nya rapport ”Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige” bekräftar den bild Rädda Barnen sedan länge sett. Barn i socioekonomisk utsatthet löper en avsevärt större risk att drabbas av olika former av psykisk ohälsa än andra barn i Sverige. Liksom vi belyst i rapporten ”En plats att kalla hemma” visar Folkhälsomyndigheten att osäkra boendeförhållanden är en riskfaktor.[1]

- Folkhälsomyndigheten lyfter även diskriminering som en faktor som påverkar den psykiska ohälsan negativt. Detta är en fråga som är angelägen för många av de barn och unga Rädda Barnen möter, säger Ola Mattsson, Sverigechef på Rädda Barnen

Väl så viktigt i detta sammanhang, är förslaget i Kommissionen för jämlik hälsas slutbetänkande: Att återupprätta träffsäkerheten i den sociala familjepolitiken.[2] Rädda Barnen delar denna analys. Folkhälsomyndigheten pekar även på förbättringar mot en ökad jämlikhet i skolan, som en viktig väg framåt för att minska den psykiska ohälsan bland barn. I rapporten "Hellre rik och frisk" som Rädda Barnen bidragit till, konstateras att även det omvända förhållandet gäller: Barn som drabbas av ohälsa och blir inskrivna på sjukhus någon gång under barndomen löper större risk att drabbas av socioekonomisk utsatthet som unga vuxna.[3]

[1]T. Samzelius En plats att kalla hemma- barnfamiljer i bostadskrisens skugga s 80

[2]SOU 2017: 47 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa s 163

[3] E. Mörk et al. Hellre rik och frisk - Om familjebakgrund och barns hälsa s 13

Ämnen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Presschef 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 07 33 55 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30