Följ Rädda Barnen

Rädda Barnen kommenterar Folhälsomyndighetens nya rapport ”Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige”

Nyhet   •   Jan 25, 2019 20:49 CET

Folkhälsomyndighetens nya rapport ”Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige” bekräftar den bild Rädda Barnen sedan länge sett. Barn i socioekonomisk utsatthet löper en avsevärt större risk att drabbas av olika former av psykisk ohälsa än andra barn i Sverige. Liksom vi belyst i rapporten ”En plats att kalla hemma” visar Folkhälsomyndigheten att osäkra boendeförhållanden är en riskfaktor.[1]

- Folkhälsomyndigheten lyfter även diskriminering som en faktor som påverkar den psykiska ohälsan negativt. Detta är en fråga som är angelägen för många av de barn och unga Rädda Barnen möter, säger Ola Mattsson, Sverigechef på Rädda Barnen

Väl så viktigt i detta sammanhang, är förslaget i Kommissionen för jämlik hälsas slutbetänkande: Att återupprätta träffsäkerheten i den sociala familjepolitiken.[2] Rädda Barnen delar denna analys. Folkhälsomyndigheten pekar även på förbättringar mot en ökad jämlikhet i skolan, som en viktig väg framåt för att minska den psykiska ohälsan bland barn. I rapporten "Hellre rik och frisk" som Rädda Barnen bidragit till, konstateras att även det omvända förhållandet gäller: Barn som drabbas av ohälsa och blir inskrivna på sjukhus någon gång under barndomen löper större risk att drabbas av socioekonomisk utsatthet som unga vuxna.[3]

[1]T. Samzelius En plats att kalla hemma- barnfamiljer i bostadskrisens skugga s 80

[2]SOU 2017: 47 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa s 163

[3] E. Mörk et al. Hellre rik och frisk - Om familjebakgrund och barns hälsa s 13