Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Rädda Barnen kommenterar Folhälsomyndighetens nya rapport ”Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige”

Folkhälsomyndighetens nya rapport ”Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige” bekräftar den bild Rädda Barnen sedan länge sett. Barn i socioekonomisk utsatthet löper en avsevärt större risk att drabbas av olika former av psykisk ohälsa än andra barn i Sverige. Liksom vi belyst i rapporten ”En plats att kalla hemma” visar Folkhälsomyndigheten att osäkra boendeförhållanden är en riskfaktor.[1]

- Folkhälsomyndigheten lyfter även diskriminering som en faktor som påverkar den psykiska ohälsan negativt. Detta är en fråga som är angelägen för många av de barn och unga Rädda Barnen möter, säger Ola Mattsson, Sverigechef på Rädda Barnen

Väl så viktigt i detta sammanhang, är förslaget i Kommissionen för jämlik hälsas slutbetänkande: Att återupprätta träffsäkerheten i den sociala familjepolitiken.[2] Rädda Barnen delar denna analys. Folkhälsomyndigheten pekar även på förbättringar mot en ökad jämlikhet i skolan, som en viktig väg framåt för att minska den psykiska ohälsan bland barn. I rapporten "Hellre rik och frisk" som Rädda Barnen bidragit till, konstateras att även det omvända förhållandet gäller: Barn som drabbas av ohälsa och blir inskrivna på sjukhus någon gång under barndomen löper större risk att drabbas av socioekonomisk utsatthet som unga vuxna.[3]

[1]T. Samzelius En plats att kalla hemma- barnfamiljer i bostadskrisens skugga s 80

[2]SOU 2017: 47 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa s 163

[3] E. Mörk et al. Hellre rik och frisk - Om familjebakgrund och barns hälsa s 13

Ämnen

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.