Följ Rädda Barnen

Orostelefonen fortsatt öppen trots regeringens indragna finansiering

Nyhet   •   Jul 11, 2018 14:05 CEST

Rädda Barnens verksamhet ”Orostelefonen”, en stödlinje för personer som känner oro över att en anhörig radikaliseras, är fortsatt öppen. Regeringen beslutade under våren att avsluta uppdraget till Rädda Barnen, men då behoven ännu är stora väljer Rädda Barnen att fortsätta driva verksamheten med egna medel.

”Vi har sett ett stort behov hos de som ringer in, och vi bedömer att fler anhöriga, syskon och barn till personer som radikaliseras behöver samhällets stöd”, säger Ola Mattsson, Sverigechef på Rädda Barnen.

Om annan finansiering inte kan säkras innan årsskiftet är verksamheten dock nedläggningshotad. En del av verksamheten, att stödja professionella i kommuner eller andra verksamheter, har tagits över av Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) genom regeringens inrättande av Center mot Våldsbejakande Extremism.

Anhörigstödet ingår dock inte i BRÅs uppdrag och utan Rädda Barnens verksamhet genom Orostelefonen saknas en stödfunktion för anhöriga, vid sidan av kommunernas eventuella egna insatser. Rädda Barnen har för avsikt att föra en fortsatt dialog med regeringen om hur formerna för finansiering bör se ut i framtiden.

Mer information samt årsrapport från verksamheten finns här.