Följ Rädda Barnen

Nu får äntligen barn i Sverige rätt till skola och sjukvård

Nyhet   •   Mar 03, 2011 15:40 CET

- Många barn i Sverige får varken tillgång till sjukvård eller skolgång för att de är så kallade papperslösa. Därför är Rädda Barnen idag nöjda med den överenskommelse regeringen har slutit med Miljöpartiet. Det är frågor som Rädda Barnen drivit och arbetat för i flera år. Äntligen förbättras dessa barns villkor, säger Lars Carlsson chef för Rädda Barnens Sverigeprogram.

Alla barn har rätt att gå i skola enligt Barnkonventionen. Rädda Barnen välkomnar att även gömda och papperslösa barn äntligen ska få den rätten, såväl till grundskola som förskola och gymnasium. Rädda Barnen har under en rad år drivit detta krav; när gömda och papperslösa barn inte får gå i skolan innebär detta att deras rättigheter kränks, och att deras psykiska hälsa och utveckling äventyras. Rätten till skolgång ska inte bero på medborgarskap eller vilken status man har i samhället.

Rädda Barnen ser framemot de förslag som utredningen om vård för gömda och papperslösa ska presentera i maj, och vi hoppas att socialminister Göran Hägglunds uttalande att dessa ska kunna få tillgång till hälso- och sjukvård slår igenom och kan träda ikraft så snart som möjligt.  Sverige måste även här leva upp till Barnkonventionen och säkerställa att alla barn som vistas i landet har rätt till sjukvård.

Tillgången till gode män för ensamkommande flyktingbarn är även det en fråga som Rädda Barnen har drivit i många år, och vi hoppas att behovet av dessa tillgodoses så snart som möjligt och att de gode männen får en adekvat utbildning för att kunna klara av sitt uppdrag. Rädda Barnen vill här igen understryka vårt krav på att en god man ska utses för ett barn inom 24 timmar och att man tar fram kriterier för vem som får bli en god man, samt en tydlig beskrivning av vad som ingår i uppdraget.

Rädda Barnen ser också framemot kartläggningen av hur kriteriet ”särskilt ömmande omständigheter” tillämpas idag i avsikt att uppnå en mer human tillämpning. Det är glädjande att man i detta sammanhang särskilt lyfter fram situationen för apatiska barn och deras behov.

Lars Carlsson
Programchef
Rädda Barnens Sverigeprogram