Metodbeskrivning av Sifoundersökning om svenska barn i Nordöstra Syrien

Nyhet -

Metodbeskrivning av Sifoundersökning om svenska barn i Nordöstra Syrien

Rädda Barnen har låtit SIFO göra en undersökning kring synen på vad som ska hända med svenska barn som finns i flyktingläger i nordöstra Syrien och vars mödrar misstänks vara anhängare av terrororganisationen IS.

53 procent av de tillfrågade anser att barnen ska föras till Sverige. 42 procent av de tillfrågade anser att de ska föras till Sverige tillsammans med sina mödrar medan 11 procent anser att de ska föras till Sverige utan sina mödrar. 29 procent av de tillfrågade anser att barn och mödrar ska lämnas kvar i Syrien och 18 procent vet inte eller håller inte med om något av påståendena.

Här redovisas frågor samt resultat.

Fråga:

Framtiden för svenska barn som bor i syriska flyktingläger med sina mammor, som kan misstänkas sympatisera med terroristorganisationen IS, har diskuterats under en längre tid. Vilket av följande uttalanden håller du mest med om?

Barnen ska föras till Sverige tillsammans med mamman. Mamman ska utredas för eventuella brott och sin lämplighet som vårdnadshavare i Sverige. 42%
Barnen ska föras till Sverige ensamma och deras mödrar ska lämnas kvar i Syrien 11%
Barn och deras mödrar ska lämnas kvar i Syrien. 29%
Vet inte / ingen av dessa 18%
Bas 1 087

Undersökningen är baserad på 1087 respondenter från SIFOs slumpmässigt rekryterade, riksrepresentativa webbpanel, Sifopanelen, under perioden 2-9 oktober.

Frågor om undersökningen besvaras av Rädda Barnens presstjänst.

Information om Sifopanelen finns här:

https://www.kantarsifo.se/undersokningsdeltagare/sifopanelen


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Presschef 073-305 20 25
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 07 33 55 34 33
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30

Relaterat material