Gå direkt till innehåll
Kommentar på Agenda 2030-delegationens slutrapport

Nyhet -

Kommentar på Agenda 2030-delegationens slutrapport

Agenda 2030-delegationen överlämnade idag sin slutrapport till vice statsminister Isabella Lövin efter nästan tre års arbete. Nu är det mycket viktigt att regeringen lyssnar och agerar på de många bra rekommendationer som delegationen lyfter.

För Rädda Barnen är Agenda 2030 ett viktigt styrdokument, inte minst den bärande principen att ingen ska lämnas utanför "leave no one behind". 1,5 miljarder barn utsätts för våld varje år. Vart femte barn lever i en konfliktsituation. 28 miljoner barn befinner sig på flykt och nästan 6 miljoner barn under fem år dör i onödan av orsaker vi kan förhindra. Rädda Barnen arbetar särskilt för de mest utsatta barnen med målet att alla barn innan 2030 ska få rätt att leva, lära och skyddas från våld. För att vi ska lyckas måste vi arbeta tillsammans med alla goda krafter och Agenda 2030 ger oss den plattform vi behöver.

Rädda Barnen vill särskilt lyfta fram tre frågor i delegationens förslag:

  • Barn och ungas roll är helt avgörande för att uppnå målen. Det är viktigt att ett barn och ungdomsperspektiv finns med i allt arbete med Agenda 2030 och att representanter för barn- och ungdomsorganisationer får en framträdande roll i den kommitté för löpande utvärdering av arbetet med hållbar utveckling som delegationen föreslår och som vi hoppas nu tillsätts.
  • Vi behöver arbeta med detta tillsammans. Breda samarbeten mellan civilsamhälle, företag och myndigheter behövs. Att arbetet med Agenda 2030 ingår i alla myndigheters grundläggande uppdrag och tydligt kopplas till budgetprocessen är viktigt liksom en bred parlamentarisk förankring. Rädda Barnen har tillsammans med andras organisationer skrivit under en gemensam avsiktsförklaring där vi åtar oss att bidra till genomförande av agendan: https://concord.se/civilsamhallet-for-agenda-2030-en-gemensam-avsiktsforklaring
  • Sverige ska vara ledande både i det nationella och det internationella arbetet med Agenda 2030. Det demokratiska utrymmet runt om i världen är hotat och våra partnerorganisationers möjlighet att stå upp för barns rättigheter kringskärs allt mer i allt fler länder. Civilsamhällets roll är fundamental för att vända den utvecklingen och stöd till civilsamhället som försvarare av mänskliga rättigheter behöver få en bärande roll när demokratifrågor ska ges ökat fokus i Sveriges utvecklingssamarbete. I Sverige bör regering och statliga myndigheter aktivt verka för att öka långsiktigheten vid statlig bidragsgivning till civila samhällets organisationer och underlätta för idéburna offentliga partnerskap i frågor som är av betydelse för genomförandet av Agenda 2030.

Rädda Barnen förutsätter att regeringen nu skickar delegationens förslag på remiss och vi kommer då att återkomma med ytterligare kommentarer.


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Presschef 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 07 33 55 34 33
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Rädda Barnens givarservice

Rädda Barnens givarservice

Presskontakt 08-698 90 30