Följ Rädda Barnen

Att stoppa klimatförändringarna är att försvara barns rättigheter- Rädda Barnen stödjer den globala klimatstrejken

Nyhet   •   Maj 24, 2019 13:51 CEST

Torka i Somalia

Barns rättigheter påverkas i allt högre utsträckning av klimatförändringar, överutnyttjande av naturresurser och miljöförstöring som driver fram konflikter, orsakar migration, tvingar folk att flytta och förhindrar att mänskliga rättigheter kan upprätthållas. Vi har byggt upp en stor miljöskuld till våra barn och till framtida generationer. Därför tar Rädda Barnen ställning för den växande barn- och ungdomsrörelse som engagerar sig i klimatfrågan.

Klimatförändringarna begränsar barns rätt till liv, hälsa, mat, rent vatten och sanitet, utbildning, bostad, kultur och lek. Klimatförändringarna ökar social och ekonomisk ojämlikhet, fattigdom och sårbarhet i katastrofsituationer. De mest utsatta barnen, som barn med funktionsnedsättning, barn på flykt och barn som tillhör ursprungsbefolkningar kan också vara mer utsatta för negativa konsekvenser av klimatförändringarna och andra miljöproblem.

Barns rätt att bli hörda och delta i beslut som påverkar dem är en av fyra grundläggande principer i konventionen om barnets rättigheter. Barn har också rätt till fredliga sammankomster, föreningsfrihet och yttrandefrihet. FN:s råd för mänskliga rättigheters resolution till stöd för försvarare av mänskliga rättigheter och miljö från mars 2019 uppmanar stater att ”säkerställa säkra sammanhang som möjliggör för barn och unga att organisera initiativ för att försvara mänskliga rättigheter med koppling till miljöfrågor.”

Svenska Greta Thunberg,16 år, har genom sin uppmärksammade skolstrejk inspirerat tusentals ungdomar och barn i Sverige och över hela världen att kräva mer ambitiösa klimatåtgärder från sina regeringar. Rädda Barnen respekterar och stödjer barns rätt till utbildning och deltagande, inklusive deras rätt att lära av och delta aktivt i olika former av samhällsengagemang och politiska processer. Vi behöver arbeta tillsammans med barn, i partnerskap, för att säkerställa en framtid där rättigheter är uppfyllda och där vi alla lever i en miljö där barn kan trivas och blomstra.

Vi måste göra det idag. Imorgon är det för sent.

”Jag vill att ni agerar som ni skulle göra i en krissituation. Jag vill att ni agerar som om vårt hus brinner. För det gör det.” – G. Thunberg.

Rädda Barnen uttrycker sitt fulla stöd för barnen och den globala klimatstrejken den 24e maj.