Följ Rädda Barnen

Äntligen ska alla barn få vård

Nyhet   •   Maj 31, 2011 15:50 CEST

Rädda Barnen kommenterar

Idag presenterades regeringens utredning om vård för asylsökande, gömda och papperslösa i betänkandet ”Vård efter behov och på lika villkor - en mänsklig rättighet". Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt till sjukvård och bästa möjliga hälsa. Trots det har papperslösa barn idag bara rätt till akut vård som de måste betala fullt pris för. Rädda Barnen anser att detta är oacceptabelt. Ett barns tillgång till vård aldrig får bero på om barnet har uppehållstillstånd eller inte.

- Vi är alltså jätteglada att utredningen föreslår att alla barn, även papperslösa, får rätt till vård i samma omfattning och på samma villkor som barn som är bosatta i Sverige. Det är en fråga som vi har drivit och arbetat för i flera år, säger Josefine Carlsson, handläggare för flykting- och migrationsfrågor på Rädda Barnen.

Rädda Barnen välkomnar också att utredningen föreslår att alla vuxna, både asylsökande, gömda och papperslösa, ska få samma tillgång till vård som personer som är bosatta i Sverige. Att vuxna får vård är viktigt även ur ett barns perspektiv eftersom en förälders hälsa påverkar både barnets egen hälsa och förälderns förmåga att ta hand om barnet.

Rätten till vård är en grundläggande mänsklig rättighet.

-          Vi utgår från att dessa förslag kommer att börja gälla i praktiken så snart som möjligt. Vi vet att många idag låter bli att uppsöka vårdcentralen eller sjukhus eftersom man är rädd för att det ska leda till att myndigheter underrättas, fortsätter Josefin Carlsson.