Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Rädda Barnens ställningstagande för utländska barn i syriska läger

  • Minst 2500 barn som inte har syriskt medborgarskap vistas i läger i nordöstra Syrien. De här barnen är oskyldiga offer i en mångårig och brutal konflikt. Berörda stater måste ta ansvar för sina respektive medborgare. Det betyder att Sverige behöver säkerställa att svenska barn, deras mödrar och i förekommande fall fäder, får det konsulära stöd som krävs för att de utan risk för sina liv ska kunna ta sig till Sverige.
  • Många av dessa barn lever med sina mödrar i lägren. Det finns också barn som är utan föräldrar samt barn som själva är mödrar.
  • Barn har individuella rättigheter och Sverige som stat är ansvarig för att tillförsäkra dessa barn sina rättigheter, oavsett föräldrarnas agerande. Även om en förälder misstänks för att ha sympatiserat med eller stridit för terrororganisationen IS.
  • Precis som miljontals syriska barn har många av dessa barn drabbats av och uthärdat konflikt och akuta umbäranden. De flesta av dem har levt nära terrororganisationen IS brutala förtryck.
  • Givet situationen i nordöstra Syrien behöver deras skydd säkerställas och de behöver professionell hjälp för att kunna återhämta sig från det de gått igenom och få ett normalt liv. Rehabilitering kan inte ske i läger mitt i en mycket instabil krigszon. Det internationella samfundet och enskilda stater måste agera, nu.
  • Rädda Barnen-organisationer globalt uppmanar berörda stater att se till så att dessa barn kan återvända till sina hemländer på ett riskfritt sätt.
  • Svenska Rädda Barnen anser att den svenska regeringen ska agera på samma sätt som andra EU-stater och ge barnen och deras vårdnadshavare förutsättningar att återvända hem.
  • Rädda Barnen anser att terrorister och krigsförbrytare ska ställas inför rätta i enlighet med den internationella rättsordningen.
  • Rädda Barnen anser att Sverige och det internationella samfundet ska göra allt i sin makt för att skydda samtliga barn drabbade av kriget i Syrien.

”I den pågående debatten om hur Sverige ska hantera medborgare med förmodad koppling till terrororganisationen IS, riskerar de svenska barnen att falla offer ännu en gång. Efter att ha överlevt kriget och det extrema våldet under IS, kommer barnen också att drabbas av en paralyserad byråkrati som betraktar dem som säkerhetsrisker? ” säger Ola Mattsson, Sverigechef Rädda Barnen

https://www.savethechildren.net/article/more-2500-foreign-children-are-living-camps-north-east-syria

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare för svenska frågor 072-357 67 56
Vendela Kirsch

Vendela Kirsch

Presskontakt Pressekreterare för internationella frågor 073-355 34 33

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.