Följ Rädda Barnen

Pressmeddelanden

Livet är inte sig likt för barnen– många saknar mor- och farföräldrar

Livet är inte sig likt för barnen– många saknar mor- och farföräldrar

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2021 04:10 CET

Rädda Barnen har frågat 500 barn födda mellan 2007-2012 hur deras liv påverkats av pandemin. En stor majoritet säger att livet är annorlunda nu, framförallt yngre barn tycker att livet inte är sig likt. De allra flesta barn tycker att det sämsta med corona är att de inte får träffa mor- och farföräldrar och de längtar till att få träffa dem igen.

Rädda Barnen kommenterar viktig dom i Migrationsöverdomstolen
Finland och Tyskland tar hem barn och mammor från lägren i nordöstra Syrien

Finland och Tyskland tar hem barn och mammor från lägren i nordöstra Syrien

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2020 14:17 CET

​​Tyskland och ​Finland har tagit hem finska och tyska barn från läger i nordöstra Syrien.– Regeringen måste ta hem de svenska barnen nu. Vi välkomnar att våra grannländer, inte minst Finland, nu går före och tydligt visar hur principen om barnets bästa och tryggande av barns grundläggande rättigheter kan vägleda regeringens agerande när det gäller barnen i Syrien, säger Jon Bergeå på Rädda Barnen

Rädda Barnens nya rapport lyfter ensamkommandes egna röster:   ”Jag missar ju bara min tid liksom, mitt liv”

Rädda Barnens nya rapport lyfter ensamkommandes egna röster: ”Jag missar ju bara min tid liksom, mitt liv”

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2020 15:25 CET

​I Rädda Barnens aktuella rapport I väntan på livet, lyfts röster från ungdomar som kom ensamma som barn till Sverige under 2015–2016. Ofta efter en livsfarlig flykt. I rapporten skildras starka berättelser som visar på stora brister i stödet från samhället.

Rädda Barnen larmar: 11 miljoner barn riskerar att drabbas av hungersnöd eller svält

Rädda Barnen larmar: 11 miljoner barn riskerar att drabbas av hungersnöd eller svält

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2020 05:00 CET

Enligt en kartläggning från Rädda Barnen riskerar 11 miljoner barn under fem år att drabbas av hungersnöd eller svält. I länder som Jemen och Sydsudan finns en överhängande risk för att en redan svår situation förvärras ytterligare. Rädda Barnen kräver en omfattande och omedelbar internationell insats för att stoppa en pågående humanitär katastrof.

25 barn om dagen har dödats eller skadats i krig det senaste decenniet – Rädda Barnen listar de 11 farligaste länderna för barn

25 barn om dagen har dödats eller skadats i krig det senaste decenniet – Rädda Barnen listar de 11 farligaste länderna för barn

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2020 11:30 CET

I dag, på World Children´s Day, släpps rapporten ”Killed and Maimed: A Generation Of Violations Against Children In Conflict”. I rapporten presenterar Rädda Barnen de 11 farligaste länderna för barn, 10 av dessa är vi verksamma i. Rapporten visar även hur allt fler barn bor i konfliktzoner samtidigt som det blir allt svårare att nå fram med humanitär hjälp.

Strukturella brister i tillämpningen av Barnkonventionen

Strukturella brister i tillämpningen av Barnkonventionen

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2020 16:08 CET

Rädda Barnen kommenterar Barnkonventionsutredningens betänkande.

Rädda Barnen i ny rapport: Hälften av alla födda år 2000 drabbade av fattigdom

Rädda Barnen i ny rapport: Hälften av alla födda år 2000 drabbade av fattigdom

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2020 12:10 CET

Rädda Barnen lanserar rapporten "Millenniebarnen - en studie om ekonomisk utsatthet bland barn under hela uppväxten". Hälften av alla födda år 2000 drabbade av fattigdom.

Greta läser nyårsdikten i Rädda Barnens upprop för barns rättigheter

Greta läser nyårsdikten i Rädda Barnens upprop för barns rättigheter

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2020 14:37 CET

​I en tolkning av den klassiska dikten “Nyårsklockan” ringer barnrättsorganisationen Rädda Barnen tillsammans med Greta Thunberg ut det gamla och in det nya med budskapet “Här och nu för framtiden”.

Vittnesmål från palestinska barn i israeliska häkten – fyra av fem barn utsattes för fysisk misshandel

Vittnesmål från palestinska barn i israeliska häkten – fyra av fem barn utsattes för fysisk misshandel

Pressmeddelanden   •   Nov 04, 2020 07:30 CET

Majoriteten av barn som fängslats av israeliska styrkor blev bortförda från sina hem nattetid, bakbundna och med ögonbindel. Många fick inte reda på varför de blev arresterade eller vart de var på väg. Rädda Barnen har i tio års tid intervjuat nästan 500 barn på Västbanken som häktats. Drygt 80 procent har blivit slagna och nästan hälften nekades kontakt med advokat.