Gå direkt till innehåll
Runa, 3 år, med sin mamma Hamida i Cox's Bazar i Bangladesh.
Runa, 3 år, med sin mamma Hamida i Cox's Bazar i Bangladesh.

Pressmeddelande -

Årsdagen av rohingyers flykt från Myanmar – en hel generation riskerar att gå miste om sin framtid

För tre år sedan flydde över 700 000 rohingyer från Myanmar efter, vad FN kallar, ett skolboksexempel av etnisk rensning. Många flydde till världens största flyktingläger, Cox’s Bazar, där nästan 76 000 barn beräknas vara under tre års ålder och alltså har levt hela sina liv i lägret.

 Ett flyktingläger är inte ett bra hem att växa upp i. Även om många barn föddes efter familjernas flykt från Myanmar så formas deras uppväxt av en av 2000-talets största humanitära kriser, säger Anna Eggelind, internationell chef på Rädda Barnen.

Tre år gamla Runa föddes när hennes mamma, pappa och fyra syskon flydde från Myanmar till Bangladesh. Nu bor hon med familjen i världens största flyktingläger, Cox’s Bazar, och har själv aldrig upplevt ett liv utanför lägret. Även om Runas mamma Hamida är glad över att familjen nu lever i trygghet så räcker inte pengarna till för att ge tillräckligt med mat till barnen. Därför lider Runa av kronisk undernäring.

– Jag är orolig för mina barns utbildning, deras framtid och deras beteende. Vi kan inte uppfylla deras drömmar. Vi kan inte ta hand om dem tillräckligt. Jag kan inte ge dem bra mat. När de frågar om något kan jag inte ge dem det, säger Runas mamma Hamida.

2017 intervjuade Rädda Barnen kvinnor och barn som flytt från Myanmar och samlat det i rapporten ”Horrors I will never forget”* . I princip alla barn vi intervjuade hade sett när en förälder eller någon närstående dödades. Barnen har sett och utsatts för övergrepp som inget barn ska behöva uppleva.

De barn som är kvar i Myanmar riskerar också, precis som barnen i Cox’s Bazar, att gå miste om en framtid med utbildning, lek, mat och trygghet. I Myanmar finns det 21 läger där rohingyer och kaman-muslimer tvingats bo sedan 2012. I dessa läger har drygt 32 000 barn under sju år växt upp utan möjlighet att se ett annat liv än det i lägret (siffror från december 2019).

– Ett flyktingläger är inte ett bra hem att växa upp i. Även om många barn föddes efter familjernas flykt från Myanmar så formas deras uppväxt av en av 2000-talets största humanitära kriser. Deras rättigheter måste tillgodoses och de måste få möjlighet till en framtid med trygghet, utbildning och mat, säger Anna Eggelind.

*Vi vill varna för innehållet eftersom det omfattar väldigt målande beskrivningar om våld mot barn och vuxna, inklusive sexuellt våld och beskrivningar av regelrätta mord på barn och vuxna. 

Ämnen

Kategorier


Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare för svenska frågor 072-357 67 56
Vendela Kirsch

Vendela Kirsch

Presskontakt Pressekreterare för internationella frågor 073-355 34 33

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.