Gå direkt till innehåll
Rädda Barnens kommentar till regeringsdeklarationen 2019

Nyhet -

Rädda Barnens kommentar till regeringsdeklarationen 2019

I dag den 21 januari presenterade statsminister Stefan Löfven regeringsdeklarationen.

- Rädda Barnen är positiva till att rätten till familjeåterförening utökas till alternativt skyddsbehövande. Det är en fråga som vi har drivit hårt de senaste åren och som har en stor effekt på barnfamiljers psykiska hälsa och integrationsmöjligheter, säger Ola Mattsson, chef för Sverigeprogrammet på Rädda Barnen.

- Samtidigt ser vi att det är mycket olyckligt att den tillfälliga lagen förlängs, säger Ola Mattsson.

Från och med den 1 januari 2020 kommer barnkonventionen inkorporeras i svensk lagstiftning.

- För att barnkonventionen som lag ska få genomslag krävs utbildningssatsningar för människor som arbetar i barnnära verksamhet, där ser vi att det saknas initiativ till finansiering i dagens deklaration, säger Ola Mattsson.

Rädda Barnen konstaterar också att det är positivt att preskriptionstiden för sexualbrott mot barn tas bort och att stödet till barn som lever med våld i en nära relation stärks.

Statsministern lyfte även Sveriges utrikes- och utvecklingspolitik. Rädda Barnen är positivt inställda till att enprocentmålet upprätthålls samt att jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ska fortsätta vara en självklar delav en svensk global utvecklingspolitik.

Rädda Barnen välkomnar att regeringen markerar att de som begår brott mot mänskligheten ska hållas till svars i Myanmar och att den fruktansvärda humanitära situationen i Syrien och Jemen lyfts av statsministern. Jemens barn lever i världens värsta humanitära katastrofer.

-Vår personal på plats ser barnens lidande varje dag och konflikten i Jemen måste få ett slut. Att Sverige inte ska fortsätta exportera vapen till de som krigar i Jemen är för oss en självklarhet. Vi kommer noga följa upp att den principiella hållning som finns med i överenskommelsen med de andra partierna så att den leder till att krigsmaterielexport till de krigförande parterna verkligen upphör, säger Lena Ingelstam, chef för Internationella programmet på Rädda Barnen.

I dag växer 357 miljoner barn upp i ett konfliktområde enligt en rapport från Rädda Barnen 2018 (”War on Children”).

- Vi vet att barn i väpnade konflikter och barn som är på flykt är extra utsatta och sårbara. Vår förhoppning är att en kommande utrikesdeklaration lyfter ett tydligare barnperspektiv i utrikespolitiken än vad som kom fram i regeringsförklaringen, avslutar Lena Ingelstam.

Ämnen

Presskontakt

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig mellan klockan 8.00 och 22.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare 072-357 67 56
Carl Lagerqvist

Carl Lagerqvist

Presskontakt Sektionschef Press & Påverkan 073-305 20 25
Vendela Rundberg

Vendela Rundberg

Presskontakt Pressekreterare 073-355 34 33