Följ Rädda Barnen

Rädda Barnen kommenterar SVT:s programserie ”Josefsson” den 29 maj

Nyhet   •   Maj 29, 2019 13:32 CEST

Idag den 29 maj sänder programserien ”Josefsson” sitt sista avsnitt. Avsnittet fokuserar på några av Janne Josefssons mest kritiserade och uppmärksammade reportage för Uppdrag granskning. Bland reportagen lyfts programmet från 2013 som belyser ett antal organisationers, däribland Rädda Barnens, arbete med barnfattigdom.

Här kommenterar Rädda Barnen inslaget och ger vår syn på barnfattigdom.

Rädda Barnen har sedan år 2002 genomfört studier som speglar förändringar i barns välfärd i Sverige. 2018 publicerade vi vår senaste rapport om barn som lever i ekonomisk utsatthet. Rädda Barnen mäter barnfattigdom genom ett absolut mått. Idag är det 186 000 barn som lever i familjer med antingen försörjningsstöd eller låg inkomststandard. Individuellt kan konsekvenserna se olika ut, barn i familjer med denna ekonomi har en mindre aktiv fritid än andra barn, riskerar att vara mer sjuka både som barn men också som vuxna, och kan sakna exempelvis åldersadekvata leksaker.

Frågan som var central i Josefssons program var om man kan säga att alla dessa barn saknar vinterkläder, får för lite mat eller går i foppatofflor på vintern. I programmet hänvisas det till ett kampanjmaterial och en film producerad under 2011. Filmen kan tolkas som att samtliga barn som är fattiga är drabbade av samma enskilda konsekvenser. Bland annat på grund av risken för sådant missförstånd genomfördes aldrig kampanjen, och filmen som Josefsson hänvisar till var upplagd på Youtube och hade haft några hundratal visningar när Josefsson först ställde frågor till oss.

Rädda Barnens rapporter är tydliga med att konsekvenserna kan se olika ut och vi lyfter särskilt konsekvenser i form av generellt sämre förutsättningar när det gäller utbildning, hälsa och aktiv fritid. Det är i grunden ett okontroversiellt påstående och är väl underbyggt.

Läs mer om barnfattigdom:

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/arbetar-med-barn/barnfattigdom/

https://www.sns.se/aktuellt/hellre-rik-och-frisk-om-familjebakgrund-och-barns-halsa/