Följ Rädda Barnen

Taggar

Remissvar

RB Kommenterar

Öka elevinflytandet för att motverka mobbning

Nyheter   •   Sep 18, 2011 00:49 CEST

Rädda Barnens verksamhetskonferens pågår i helgen. Den är ett tillfälle för medlemsrörelsen att mötas, utbyta erfarenheter och diskutera viktiga framtidsfrågor. Deltagarna i konferensen har enats om ett gemensamt uttalande om mobbning:

Dags att visa politisk handlingskraft

Nyheter   •   Sep 18, 2011 00:48 CEST

Rädda Barnens verksamhetskonferens pågår i helgen. Den är ett tillfälle för medlemsrörelsen att mötas, utbyta erfarenheter och diskutera viktiga framtidsfrågor. Deltagarna i konferensen har enats om ett gemensamt uttalande om kravet på återförening för somaliska familjer:

Förbud mot barnaga - och sen då?

Nyheter   •   Sep 13, 2011 00:51 CEST

En italiensk politiker dömdes idag till dagsböter för att ha misshandlat sin son på öppen gata i Gamla stan i Stockholm. Det väcker debatt både i Sverige och i Italien.

Bra med lagförslag om skatteavdrag för gåvor

Nyheter   •   Sep 03, 2011 00:52 CEST

Nu är det klart att regeringen kommer att föreslå skatteavdrag för gåvor till ideell verksamhet i den kommande budgetpropositionen. Rädda Barnen välkomnar lagen.

Ambitioner i all ära men hellre konkreta förslag

Nyheter   •   Jul 08, 2011 00:53 CEST

Socialdemokraternas Håkan Juholt säger sig ha höga ambitioner när det gäller att ta itu med barnfattigdomen. Men Rädda Barnen väntar fortfarande på de konkreta förslagen.

Replik till ledare om barnfattigdom i DN

Nyheter   •   Jul 02, 2011 00:54 CEST

Martin Liby Alonso skriver i DN den 1 juli en ledare om barnfattigdom och vi tror att han har missförstått några saker:

Replik till ledaren "Populisternas julafton"

Nyheter   •   Jun 12, 2011 00:55 CEST

I dagens DN går Peter Wolodarski till hårt angrepp mot Rädda Barnens arbete mot barnfattigdom.

Rädda Barnens replik om fattiga barn

Nyheter   •   Jun 10, 2011 00:56 CEST

I två debattartiklar på debattsajten Newsmill påstås vi vilseleda om omfattningen av problemet med barnfattigdom och blåsa upp statistiken för att få det att se ut som ett trendbrott. Artikelförfattarnas synsätt är mycket märkligt.

DN och SvD missar poängen

Nyheter   •   Jun 08, 2011 00:58 CEST

Rädda Barnen kommenterar två ledare om barnfattigdom i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Äntligen ska alla barn få vård

Nyheter   •   Maj 31, 2011 15:50 CEST

Idag presenteras regeringens utredning om vård för asylsökande, gömda och papperslösa i betänkandet ”Vård efter behov och på lika villkor - en mänsklig rättighet". Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt till sjukvård och bästa möjliga hälsa. Trots det har papperslösa barn idag bara rätt till akut vård som de måste betala fullt pris för. Rädda Barnen anser att detta är oacceptabelt.

Starkare rätt till vård och sociala insatser

Nyheter   •   Maj 24, 2011 21:56 CEST

Yttrande över departementsskrivelsen "Barns rätt till vård och sociala insatser stärks".

Bamse, Mim och Meles

Nyheter   •   Maj 20, 2011 00:59 CEST

Migrationsverkets Bamsetidning har varit ett av veckans stora samtalsämnen. Det har i samband med detta påståtts att Rädda Barnen varit med om att utforma tidningen och att vi godkänt den färdiga utformningen. Så här ligger det till:

Rädda Barnen kräver åtgärder

Nyheter   •   Maj 04, 2011 01:00 CEST

Socialstyrelsens tillsynsrapport visar att Sverige fortfarande har en hel del att leva upp till om vi ska följa FN:s Barnkonvention. Ansvaret för att åtgärda bristerna ligger hos regeringen.

Barnen som samhället svek

Nyheter   •   Maj 03, 2011 21:57 CEST

Yttrande över betänkandet "Barnen som samhället svek - åtgärder med anledning av övergrepp och allvarliga försummelser i samhällsvården" (SOU 2011:9).

Lagstiftningen brister för asysökande barn

Nyheter   •   Maj 03, 2011 01:01 CEST

Rädda Barnen anser att lagstiftningen behöver bli tydligare när det gäller synnerligen ömmande skäl för uppehållstillstånd. Den nya utlänningslagen syftade till att särskild hänsyn skulle tas till barns bästa, men det är oklart om så är fallet idag.

Förbättringar inom familjepolitiken

Nyheter   •   Apr 19, 2011 21:59 CEST

Yttrande över promemoria Förbättringar inom familjepolitiken

Konventionen om klusterammunition

Nyheter   •   Apr 18, 2011 22:01 CEST

Remissvar Ds 2010:46 Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition

Bra att Barnkonventionen blir svensk lag

Nyheter   •   Apr 15, 2011 01:01 CEST

Rädda Barnen välkomnar socialdemokraternas vändning i frågan om att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag; vi är oerhört glada för att det nu alltså finns en svensk riksdagsmajoritet för detta förslag.

Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter

Nyheter   •   Apr 08, 2011 22:02 CEST

Yttrande över SOU 2010:70 Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter

Håkan Juholt tar upp barnfattigdom i linjetalet

Nyheter   •   Mar 26, 2011 01:02 CET

Rädda Barnen glädjs över att Håkan Juholt i sitt första tal som ny partiordförande för Socialdemokraterna tog upp barnfattigdomen i Sverige.