Följ Rädda Barnen

Taggar

Remissvar

RB Kommenterar

Pressmeddelande

GMO ingen fråga för Rädda Barnen

Nyheter   •   Mar 30, 2012 00:44 CEST

Med anledning av en debattartikel i Svenska Dagbladet om genmodifierade grödor (GMO), där en av flera undertecknare är förtroendevald medlem i Rädda Barnen, har frågan väckts om Rädda Barnen har tagit ställning i debatten om GMO. Svaret är nej.

Barnfattigdomen fortsätter att öka

Nyheter   •   Mar 22, 2012 14:59 CET

SvD Brännpunkt 2012-03-14 "Jag känner varje dag att jag vill göra saker som andra gör men som jag inte har råd med. Jag är tyst om det. Folk kan tycka att det är konstigt om man säger att man vill göra en massa saker och sedan inte gör någonting. Jag säger alltid att jag inte vill följa med när kompisarna gör saker som kostar."

300 barn dör varje timme

Nyheter   •   Mar 21, 2012 15:01 CET

Omvärlden 2012-02-15 "Allt började när Yameen var ungefär sex månader gammal. Han började magra. Sedan, när han var fjorton månader, började han få sår runt munnen. Sedan fick han diarré, han var så tunn, så svag. Han vägde knappt två kilo."

Barnen glömdes bort i dagens Utrikesdeklaration

Nyheter   •   Feb 15, 2012 00:44 CET

Var tog barnen vägen? Efter att ha lyssnat på utrikesminister Carl Bildt i regeringens utrikesdeklaration för 2012 kan vi tyvärr konstatera att barnen lyser med sin frånvaro.

Med Barnkonventionen som lag

Nyheter   •   Feb 03, 2012 00:46 CET

väger barns rätt tyngre.

Mottagandet av asylsökande ensamkommande barn

Nyheter   •   Jan 31, 2012 21:51 CET

Yttrande över betänkande Asylsökande ensamkommande barn - en översyn av mottagandet. SOU 2011:64

Skolans dokument - insyn och sekretess

Nyheter   •   Jan 23, 2012 21:52 CET

Yttrande över "Skolans dokument - insyn och sekretess" SOU 2011:58

Politikerna måste ta de ungas oro på allvar

Nyheter   •   Dec 31, 2011 15:02 CET

Dagens Nyheter - Stockholmsdebatt 111231

Fortsatt föräldrar

Nyheter   •   Okt 24, 2011 21:54 CEST

Yttrande över SOU 2011:51 - Fortsatt föräldrar – om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull

Lärare saknar riktlinjer

Nyheter   •   Okt 24, 2011 15:04 CEST

Nästan varannan lärare som jobbar med ensamkommande flyktingbarn tycker att de får svagt eller inget stöd av skolan, skriver Elisabeth Dahlin och Agneta Åhlund, Rädda Barnen.

Öka elevinflytandet för att motverka mobbning

Nyheter   •   Sep 18, 2011 00:49 CEST

Rädda Barnens verksamhetskonferens pågår i helgen. Den är ett tillfälle för medlemsrörelsen att mötas, utbyta erfarenheter och diskutera viktiga framtidsfrågor. Deltagarna i konferensen har enats om ett gemensamt uttalande om mobbning:

Dags att visa politisk handlingskraft

Nyheter   •   Sep 18, 2011 00:48 CEST

Rädda Barnens verksamhetskonferens pågår i helgen. Den är ett tillfälle för medlemsrörelsen att mötas, utbyta erfarenheter och diskutera viktiga framtidsfrågor. Deltagarna i konferensen har enats om ett gemensamt uttalande om kravet på återförening för somaliska familjer:

Förbud mot barnaga - och sen då?

Nyheter   •   Sep 13, 2011 00:51 CEST

En italiensk politiker dömdes idag till dagsböter för att ha misshandlat sin son på öppen gata i Gamla stan i Stockholm. Det väcker debatt både i Sverige och i Italien.

Bra med lagförslag om skatteavdrag för gåvor

Nyheter   •   Sep 03, 2011 00:52 CEST

Nu är det klart att regeringen kommer att föreslå skatteavdrag för gåvor till ideell verksamhet i den kommande budgetpropositionen. Rädda Barnen välkomnar lagen.

Ambitioner i all ära men hellre konkreta förslag

Nyheter   •   Jul 08, 2011 00:53 CEST

Socialdemokraternas Håkan Juholt säger sig ha höga ambitioner när det gäller att ta itu med barnfattigdomen. Men Rädda Barnen väntar fortfarande på de konkreta förslagen.

Replik till ledare om barnfattigdom i DN

Nyheter   •   Jul 02, 2011 00:54 CEST

Martin Liby Alonso skriver i DN den 1 juli en ledare om barnfattigdom och vi tror att han har missförstått några saker:

Replik till ledaren "Populisternas julafton"

Nyheter   •   Jun 12, 2011 00:55 CEST

I dagens DN går Peter Wolodarski till hårt angrepp mot Rädda Barnens arbete mot barnfattigdom.

Rädda Barnens replik om fattiga barn

Nyheter   •   Jun 10, 2011 00:56 CEST

I två debattartiklar på debattsajten Newsmill påstås vi vilseleda om omfattningen av problemet med barnfattigdom och blåsa upp statistiken för att få det att se ut som ett trendbrott. Artikelförfattarnas synsätt är mycket märkligt.

DN och SvD missar poängen

Nyheter   •   Jun 08, 2011 00:58 CEST

Rädda Barnen kommenterar två ledare om barnfattigdom i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Äntligen ska alla barn få vård

Nyheter   •   Maj 31, 2011 15:50 CEST

Idag presenteras regeringens utredning om vård för asylsökande, gömda och papperslösa i betänkandet ”Vård efter behov och på lika villkor - en mänsklig rättighet". Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt till sjukvård och bästa möjliga hälsa. Trots det har papperslösa barn idag bara rätt till akut vård som de måste betala fullt pris för. Rädda Barnen anser att detta är oacceptabelt.