Följ Rädda Barnen

Kommentar från Rädda Barnen om det arv som vi emottog i december 2018

Nyhet   •   Feb 18, 2019 16:15 CET

Vi kan intyga att vi fick ett arv som betalades ut till oss den 27 december 2018. I arvet ingick aktier till ett värde av 3,5 miljoner kronor i Lundin Petroleum. Enligt vår policy säljer vi av ärvda aktieinnehav inom 1-3 månader, vilket vi även kommer att göra i detta fall. Pengarna från försäljningen kommer att gå till vårt arbete för barn.

Vår generella inställning är att vi tar avstånd från alla typer av folkrättsbrott, samt att alla misstankar om brott mot folkrätt ska utredas och förövare ska ställas till svars.