Följ Rädda Barnen

Taggar

Rapporter

Remissvar

Handböcker

Out in the cold - Syria´s children left unprotected

Rädda Barnens nya rapport om flyktingbarnen från Syrien och deras utsatta situation när vintern nu kommit till flyktinglägren i länderna runtom Syrien.

State of the Worlds Mothers 2012

State of the Worlds Mothers 2012

Dokument   •   2012-05-08 06:00 CEST

Rapporten Brott mot vuxna går före - granskning 2011

Den tredje granskningen av polis- och åklagarkammare handläggningstider av våldsbrott mot barn.

Progress in Child Well-being

Progress in Child Well-being

Dokument   •   2012-04-18 07:06 CEST

Rapporten framtagen av Internationella Rädda Barnen, som visar hur bistånd varit en nyckelfaktor för de framsteg gjorts när det gäller att bekämpa barnadödlighet och förbättra utbildningsmöjligheter för världens barn.

Barnfattigdomen i Sverige 2012

Barnfattigdomen i Sverige 2012

Dokument   •   2012-03-14 09:30 CET

Sammanfattning av rapporten "Barns ekonomiska utsatthet 2012"

Barns ekonomiska utsatthet 2012

Barns ekonomiska utsatthet 2012

Dokument   •   2012-03-14 09:30 CET

Fullständig version av Rädda Barnens barnfattigdomsrapport 2012. Författare: Tapio Salonen

A life free from hunger summary

A life free from hunger summary

Dokument   •   2012-02-15 08:00 CET

A life free from Hunger, tackling child malnutrition. The world has enough food for everyone, but millions of children face a life sentence of hunger and malnutrition - the hidden reason so many die.

A life free from hunger

A life free from hunger

Dokument   •   2012-02-15 08:00 CET

A life free from Hunger, tackling child malnutrition. The world has enough food for everyone, but millions of children face a life sentence of hunger and malnutrition - the hidden reason so many die.

För en tryggare skola

För en tryggare skola

Dokument   •   2012-02-03 08:00 CET

Materialet bygger på lokal påverkan och dialog med skolpolitiker, lärare och andra skolaktörer. Syftet är att Rädda Barnens medlemmar i hela landet ska kunna använda materialet för att jobba förebyggande och långsiktigt mot mobbningar och kränkningar i skolan. Informationsmaterialet delar upp arbetet i fem huvudområden: Värdegrund Inflytande Vuxennärvaro Föräldradialog Nätet

A Dangerous delay

A Dangerous delay

Dokument   •   2012-01-18 11:32 CET

Miljoner liv hade kunnat räddas på Afrikas horn om det internationella samfundet hade reagerat snabbare på varningssignalerna som flera hjälporganisationer skickade ut. Det konstaterar Rädda Barnen och brittiska Oxfam i en rapport som publiceras idag.

Building hope in Haiti

Building hope in Haiti

Dokument   •   2012-01-12 08:00 CET

Statistikundersökning: lärare till ensamkommande flyktingbarn

Lärare som undervisar ensamkommande barn upplever att de inte får tillräckligt stöd och att det saknas rutiner och riktlinjer för hur skolan ska kunna bedriva undervisning på bästa sätt för de här barnen. Det visar Rädda Barnens och UR:s undersökning bland 348 lärare.

Kommunlista Ung Röst: att misslyckas i skolan
Tillfälligt uppbrott - unga berättar

Tillfälligt uppbrott - unga berättar

Dokument   •   2011-07-14 06:30 CEST

Program Barnrättstorget Almedalen 2011

Program Barnrättstorget Almedalen 2011

Dokument   •   2011-06-22 08:51 CEST

Pressmeddelande Rädda Barnen i Almedalen 2011
Välfärd, inte för alla

Välfärd, inte för alla

Dokument   •   2011-06-07 09:58 CEST

Den ekonomiska familjepolitikens betydelse för barnfattigdomen i Sverige

Brott mot vuxna går före_Uppföljning 2011
Barnfattigdomen i Sverige

Barnfattigdomen i Sverige

Dokument   •   2011-02-01 07:00 CET

Rädda Barnens årsrapport 2010

Save the Children Haiti 1 Year Report

Save the Children Haiti 1 Year Report

Dokument   •   2011-01-10 07:00 CET

Rapporten sammanfattar Rädda Barnens insatser sedan jordbävningen 12 januari 2010 och analyserar behoven som krävs framöver.